CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 26747    Tổng số xếp giá: 152387
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 231

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu quả đậu bắp sang thị trường Nhật Bản trong những ...
2 Xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Úc-Cơ hội và thách thức từ hiệp định CP...
3 Vietnam logistics review / Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam
4 Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ / Ngu...
5 Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực phân phối bán lẻ, cơ hội ...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Máy tính Phòng đọc điện tử số 2 / Nguyễn Văn Đức (152)
2 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc/ Phạm Văn Minh chủ biên (51)
3 Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số và hình giải tích / Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn... (44)
4 Toán học cao cấp. Tập 1, Đại số và hình học giải tích / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn... (42)
5 Bài tập cơ học kết cấu. Tâp 2, Hệ siêu tĩnh / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yê... (39)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 6/  2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện