CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 25842    Tổng số xếp giá: 151771
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 230

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Thiết kế bản vẽ thi công mở rộng cầu cẩng 20.000DWT neo cập giai đoạn 2 Công t...
2 Thiết kế bản vẽ thi công 375m cầu tàu container, phía hạ lưu cảng cửa ngõ quốc...
3 Thiết kế tổ chức thi công cầu tàu 2400DWT dự án xây dựng mới và nâng cấp cảng ...
4 Nghiên cứu cơ chế thủy động bờ biển Cửa Đại và thiết kế giải pháp công trình /...
5 Thiết kế cầu BTCT DUL nhịp giản đơn với số liệu giả định qua tuyến sông Bạch Đ...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc/ Phạm Văn Minh chủ biên (50)
2 Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số và hình giải tích / Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn... (44)
3 Toán học cao cấp. Tập 1, Đại số và hình học giải tích / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn... (42)
4 Lý thuyết tài chính tiền tệ/ Nguyễn Ngọc Hùng (37)
5 Bài tập cơ học kết cấu. Tâp 2, Hệ siêu tĩnh / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yê... (35)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 7/  2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện