CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 28740    Tổng số xếp giá: 156024
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 254

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Dầm sàn ứng lực trước căng sau thực hành thiết kế và thi công / Đặng Tỉnh chủ...
2 Hướng dẫn thực nghiệm thí nghiệm và kiểm định công trình / Nguyễn Trung Hiếu,...
3 Kiến trúc nhà siêu cao tầng / Nguyễn Đình Thi
4 Quản lý rủi ro trong xây dựng : Sách chuyên khảo / Đinh Tuấn Hải, Nguyễn Hữu...
5 Fluid mechanics : Fundamentals and applications / Yunus A. Çengel, John M. ...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Kinh tế học vi mô / Bộ giáo dục và đào tạo (60)
2 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc/ Phạm Văn Minh chủ biên (39)
3 Lý thuyết tài chính tiền tệ/ Nguyễn Ngọc Hùng (31)
4 Bài tập cơ học đất / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông (25)
5 Vật lý đại cương. Tập 2: Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình, Dư Trí ... (24)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 9/  2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện