CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 24498    Tổng số xếp giá: 143176
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 225

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 Thiết kế kỹ thuật bến container 15.000 DWT - Cảng Dịch vụ Dầu khí PTSC Vũng Tà...
2 Thiết kế bản vẽ thi công cầu tàu trang trí 100.000 DWT Nhà máy Đóng tàu Dung Q...
3 Thiết kế tổ chức thi công 375m cầu tàu container - phía hạ lưu - cảng cửa ngõ ...
4 Tìm hiểu hoạt động quản trị nhân sự tại công ty cổ phần PICO / Bùi Mai Thanh,...
5 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ ph...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Máy tính Phòng đọc điện tử số 2 / Nguyễn Văn Đức (960)
2 Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số và hình giải tích / Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn... (42)
3 Toán học cao cấp. Tập 1, Đại số và hình học giải tích / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn... (38)
4 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc/ Phạm Văn Minh chủ biên (35)
5 Bài tập cơ học kết cấu. Tâp 1, Hệ tĩnh định / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yê... (33)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2036
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2134

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 1/  2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện