CSDL Tài liệu in

  • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 25195    Tổng số xếp giá: 150809
  • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 227

Tài liệu mới

 
STTNhan đề
1 văn hóa dân gian dân tộc Dao ở Phú Thọ : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Ng...
2 Tây Bắc vùng văn hóa giàu bản sắc : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Trần Bì...
3 Truyện thơ nôm Tày hai tác phẩm Bioóc Lả và Thị Đan / Hoàng Triều Ân sưu tầm,...
4 Hát ru dân tộc Mường Thanh Hóa : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam / Hoàng Min...
5 Lượn lồng thồng, hát ví của người Tày ở Định Hóa : sưu tầm, dịch, giới thiệu :...

Tài liệu được mượn nhiều nhất

 
STTNhan đề
1 Máy tính Phòng đọc điện tử số 2 / Nguyễn Văn Đức (256)
2 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc/ Phạm Văn Minh chủ biên (50)
3 Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số và hình giải tích / Tạ Văn Đĩnh; Nguyễn... (43)
4 Toán học cao cấp. Tập 1, Đại số và hình học giải tích / Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn... (41)
5 Lý thuyết tài chính tiền tệ/ Nguyễn Ngọc Hùng (38)

CSDL Tài liệu số

  • Tổng số tài liệu số: 2078
  • Tổng số tệp tin tài liệu số: 2177

Tài liệu mới

Tài liệu quan tâm nhiều

Tìm kiếm:

 

Trang bạn đọc

Số thẻ:
Mật khẩu:

Lịch làm việc: 5/  2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
Vùng hiển thị lịch
Kho:

Z39.50

Tìm tài liệu trong các thư viện trực tuyến

Góp ý

Đóng góp ý kiến cho thư viện