Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Đinh, Văn Mạnh
Tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 9, thành phố Hồ Chí Minh / Đinh Văn Mạnh ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân
Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017
81tr. ; 30cm
Call Number: 658 TĂN 2017
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng Sau Đại học [ Rỗi ]  Sơ đồ
2:SDH/LA 03205
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận