Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Thiết kế cầu BTCT DUL nhịp giản đơn với số liệu giả định qua tuyến sông Bạch Đằng Hải Phòng / Lê Thanh Hoàng, Nguyễn Trung Phong, Nguyễn Danh Quân, Phạm Văn Tiến; Nghd.: Nguyễn Phan Anh
Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017
193 tr. ; 30 cm
Call Number: 624 THI 2017
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
GY:PD/TK 17736
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận