Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Thiết kế tôt nghiệp
Thông tin mô tả: Vũ, Hoài Nam
Thiết kế tổ chức thi công cầu tàu 2400DWT dự án xây dựng mới và nâng cấp cảng thủy nội địa ICD Transimex Sài Gòn / Vũ Hoài Nam, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Văn Lợi; Nghd.: Đoàn Thế Mạnh
Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017
197tr.; 30cm
Call Number: 627 THI 2017
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Thiết kế [ Rỗi ]  Sơ đồ
GY:PD/TK 17763
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận