Xem chi tiết ấn phẩm

      
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Trần, Kiện Kiện
Sửa chữa động cơ ô tô : Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại / Trần Kiện Kiện, Trương Đông Sơn, Hoàng Khang Quần ; Trần Giang Sơn dịch, Hoàng Thăng Bình hiệu đính
H. : Bách khoa, 2017
368tr. ; 24cm
Call Number: 629.2 SƯA 2017
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
Lib-Vimaru: Phòng đọc Tổng hợp (301-Tầng 3) [ Rỗi ]  Sơ đồ
PD/VT 06766-7
Tổng số bản: 2
Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:
Mục từ truy cập
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ      Chi tiết
  
Bình phẩm, bình luận