Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trên tàu biển / Đoàn Thị Hoàng Yến; Nghd.: ThS. Trần Hữu Long . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 62tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 09213
  • Chỉ số phân loại DDC: 628
  • 2 Phân tích hoạt động quản trị nhân sự công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Việt Pháp / Đoàn Thị Hòa, Bùi Thị Hiền, Kiều Thị Hương; Nghd.: Nguyễn Thị Phương Mai . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 67 tr.; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 17414
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :