Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Thiết kế bản vẽ thi công mở rộng cầu cảng 20.000DWT neo cập giai đoạn 2 Công ty TNHH MTV 128 - quận Hải An - Hải Phòng / Đoàn Văn Kiên, Phạm Trung Tùng Lâm, Ngô Đình Hoàng; Nghd.: Phạm Văn Trung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 142tr.; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 17761
  • Chỉ số phân loại DDC: 627
  • 2 Xây dựng chương trình quản lý các phương tiện giao thông tại sở Giao thông công chính Hải Phòng / Đoàn Văn Kiên;Nghd.: Nguyễn Trọng Đức . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2008 . - 57 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 07422
  • Chỉ số phân loại DDC: 005.1
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :