Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 21 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Ảnh hưởng của nhiệt độ hầm sấy dầu dừa nguyên chất đến đặc tính phát thải của động cơ diesel / Hoàng Anh Tuấn, Lương Công Nhớ, Nguyễn Lan Hương . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 44, tr.63-67
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 2 Lập quy trình công nghệ đóng mới tàu chở hàng 13.050 tấn tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Bến Kiền / Hoàng Anh Tuấn; Nghd.: Ths. Nguyễn Gia Thắng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 171 tr. ; 30 cm + 10 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09442, PD/TK 09442
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 3 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần Việt Long / Hoàng Anh Tuấn; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 70 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02629
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Một số hệ thống cung cấp nhiên liệu dimethyl ether (DME) cho động cơ diesel / Lương Công Nhớ, Nguyễn Lan Hương, Hoàng Anh Tuấn . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 46, tr.1-4
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 5 Một số phương pháp hâm nóng nhiên liệu nhằm sử dụng trực tiếp diesel sinh học nguyên chất trên động cơ thủy / Hoàng Anh Tuấn, Lương Công Nhớ, Lê Anh Tuấn . - 2014 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 38, tr.33-37
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 6 Nghiên cứu cải thiện một số tính chất của dầu thực vật nguyên chất sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ diesel / Hoàng Anh Tuấn; Nghd.: Lương Công Nhớ, Lê Anh Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2015 . - 164tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00042
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000042%20-%20HOANG%20ANH%20TUAN%20-%20tom%20tat.pdf
 • 7 Nghiên cứu sử dụng trực tiếp dầu dừa trên động cơ diesel D243. / Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Văn Hải, Hoàng Đức Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 46tr. ; 30cm+ 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00294
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 8 Nghiên cứu tấn dụng nhiệt thải động cơ cỡ nhỏ bằng ống nhiệt để phục vụ sinh hoạt / Hoàng Anh Tuấn . - 91 tr. ; 30 cm. + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00999
 • 9 Nghiên cứu tận dụng nhiệt thải nước làm mát động cơ để hâm nhiên liệu biodiesel nguyên chất dùng cho động cơ Capterpillar 3512B lắp trên tàu hàng quân sự 1000T / Nguyễn Văn Thịnh; Nghd.: Ths Hoàng Anh Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 97 tr. ; 30 cm. + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13390, PD/TK 13390
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 10 Nghiên cứu tính toán mô phỏng động cơ diesel sử dụng hỗn hợp nhiên liệu dimethyl ether (DME) và diesel / Nguyễn Lan Hương, Lương Công Nhớ, Hoàng Anh Tuấn . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 44, tr.67-72
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 11 Quá trình phân rã sơ cấp của chùm tia phun nhiên liệu trong động cơ diesel / Lương Công Nhớ, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Lan Hương . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 46, tr.48-52
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 12 Thiết kế bản vẽ thi công 375m cầu tàu container, phía hạ lưu cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện ( gia đoạn khởi động ) / Hoàng Anh Tuấn, Phạm Văn Lũy, Hứa Hoàng Hiệp; Nghd.: Nguyễn Trọng Khôi . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 143tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17760
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 13 Thiết kế hệ thống hâm dầu bằng hơi nước cho tàu chở dầu 7000T / Nguyễn Văn Ngọc; Nghd.: Th.S Hoàng Anh Tuấn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 106 tr. ; 30 cm + 09 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 11452, PD/TK 11452
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 14 Thiết kế hệ thống hâm dầu bằng hơi nước cho tàu dầu 5000 tấn / Lê Văn Huỳnh; Nghd.: Hoàng Anh Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 101 tr. ; 30 cm. + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13414, PD/TK 13414
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 15 Thiết kế hệ thống hơi hâm dầu hàng tàu 9200 tấn / Tống Tâm Hùng; Nghd.: Hoàng Anh Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 99tr. ; 30cm+ 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14133, PD/TK 14133
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 16 Thiết kế hệ thống nồi hơi phụ khí xả tàu dầu 4800 tấn / Nguyễn Đa Sơn; Nghd.: Hoàng Anh Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 112tr.; 30cm. + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14097, PD/TK 14097
 • Chỉ số phân loại DDC: 23.82
 • 17 Thiết kế hệ thống tận dụng nhiệt khí xả bằng ống nhiệt phục vụ cho sinh hoạt thuyền viên trên tàu chở hàng quân sự 470T / Trần Thanh Toản; Nghd.: Hoàng Anh Tuấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 127 tr. ; 30 cm. + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13457, PD/TK 13457
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 18 Thiết kế hệ thống tận dụng nhiệt thải của động cơ 6S46MC-C được lắp cho tàu hàng 34.000 tấn / Nguyễn Đức Duy; Nghd.: Ths. Hoàng Anh Tuấn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2013 . - 127 tr. ; 30 cm + 6 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 11358, PD/TK 11358
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 19 Thiết kế nồi hơi phụ - khí xả tàu hàng 104000T. / Đặng Thái Lâm; Nghd.: Ths Hoàng Anh Tuấn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2015 . - 96 tr. ; 30 cm + 06 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14703, PD/TK 14703
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 20 Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo trục khuỷu theo mẫu động cơ 6H120/140 / Bùi Doãn Kỳ; Nghd.: Th.s Hoàng Anh Tuấn . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 92 tr. ; 30 cm. + 06 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 11407, PD/TK 11407
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 21 Trò diễn trong hội làng cổ truyền Xứ Thanh : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. Q.2 / Hoàng Anh Tuấn chủ biên; Hoàng Bá Tường, Lê Kim Lữ, ... cộng tác biên soạn . - H. : Hội nhà văn, 2016 . - 241tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05790
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 1
  Tìm thấy 21 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :