Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu động lực làm việc của nhân viên doanh nghiệp vốn FDI và doanh nghiệp vốn Việt Nam tại thành phố Hải Phòng. Nhằm tìm biện pháp thúc đẩy động lực của hai doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt nam / Nghiêm Tùng Anh, Trịnh Thị Loan, Đỗ Thị Nhật Liên; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 70 tr.; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 17415
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :