Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu cấu trúc điều khiển động cơ một chiều không chổi than ( Brushless DC - BLDC) / Nguyễn Huy Công.; Nghd.: Ths. Phạm Tâm Thành . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 64 tr. ; 30 m. + 04 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12124, PD/TK 12124
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 2 Từ điển Anh - Việt chuyên đề thầu và xây lắp : = English - Vietnamese construction terms by subject / B.s.: Nguyễn Huy Côn, Lê Quang Huy, Lê Ứng Tường ; Vũ Khoa h.đ . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2002 . - 256tr. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 624.03
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/tu_dien_anh_viet_chuyen_de_thau_va_xay_lap_1_8148.pdf
 • 3 Từ điển bách khoa xây dựng kiến trúc / Đoàn Định Kiến ch.b; Nguyễn Huy Côn, Trần Hùng, Đoàn Như Kim,.. . - H.: Xây dựng, 2003 . - 496tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06921, PD/VT 06922, PM/VT 09270-PM/VT 09277
 • Chỉ số phân loại DDC: 720
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :