Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 13 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành / Đoàn Nguyễn Ngọc Anh; Nghd.: Từ Sỹ Sùa . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02346
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Nghiên cứu đặc tính động hệ thống truyền động điện động cơ không đồng bộ giữ cho từ thông Stato không đổi / Nguyễn Ngọc Anh; Nghd.: TS Thân Ngọc Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2003 . - 55 tr. ; 29 cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00382
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 3 Nghiên cứu khả năng xử lý một số phẩm nhuộm màu vàng trong nước thải dệt nhuộm sử dụng vật liệu Ilmenite không biến tính / Nguyễn Ngọc Anh; Nghd.: Ths Phạm Thị Dương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 58 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16363
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 4 Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển mờ điều khiển mức nước của nồi hơi phụ tàu thủy. / Nguyễn Ngọc Anh; Nghd.: PGS.TSKH. Đặng Văn Uy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt nam , 2014 . - 102 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01758
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 5 Nghiên cứu thiết kế vùng phủ sóng mạng Wireless Lan theo các tiêu chuẩn IEEE 802.11 / Nguyễn Ngọc Anh; Nghd.: TS. Phạm Văn Phước . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 53 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16371
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 6 Phân tích, đánh giá, thực trạng kinh doanh và một số biện pháp nhằm thúc đẩy hiệu quả kinh doanh, phát triển của công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Hưng Long / Nguyễn Ngọc Anh; Nghd.: TS. Vũ Thế Bình . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 91 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01104
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 7 Recommendations to improve the efficiency of the freight forwaring process of imported FCL shipments at nomura Hai Phong ofice-yusen logistics (VietNam) CO., LTD / Nguyễn Ngọc Anh; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 39tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13910
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Sổ tay công nghệ chế tạo máy. Tập 1/ Nguyễn Ngọc Anh . - H. : Khoa học kỹ thuật, 1976 . - 571tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00034, Pd/vt 01026-Pd/vt 01028, Pm/vt 05145
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.803
 • 9 Sổ tay công nghệ chế tạo máy. Tập 1 / Nguyễn Ngọc Anh . - H. : Khoa học kỹ thuật, 1979 . - 406tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00948, Pd/vt 00949, Pm/vt 01358
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 10 Sổ tay công nghệ chế tạo máy. Tập 1 / Nguyễn Ngọc Anh, Phan Đình Thuyên, Nguyễn Ngọc Thư . - H. : Khoa học kỹ thuật, 1979 . - 323tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00946, Pd/vt 00947, Pm/vt 01357, STCTM1 0001-STCTM1 0014
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 11 Sổ tay công nghệ chế tạo máy. Tập 2, Quyển 2 / Nguyễn Ngọc Anh, Phan Đình Thuyên, Nguyễn Ngọc Thư . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1979 . - 227tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: STCTM2 0001-STCTM2 0016
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 12 Sổ tay công nghệ chế tạo máy. Tập 3, Quyển 3 / Nguyễn Ngọc Anh, Phan Đình Thuyên, Nguyễn Ngọc Thư . - H. : Khoa học kỹ thuật, 1979 . - 228tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00950, Pd/vt 00951, Pm/vt 01359, STCTM3 0001-STCTM3 0015
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.803
 • 13 Trang bị điện quá trình đúc liên tục Nhà máy đúc Tân Hương - Thiết kế một số hệ thống trong dây chuyền đúc liên tục / Nguyễn Ngọc Anh, Tăng Văn Huy, Nguyễn Đức Duy ; Nghd.: Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17406
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1
  Tìm thấy 13 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :