Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu vòng quét và thời gian đáp ứng của PLC S7-300/400 / Vũ Hoài Nam.; Nghd.: TS. Đặng Hồng Hải . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 89 tr. ; 30 cm. + 05 bản vẽ
  • Thông tin xếp giá: PD/BV 12109, PD/TK 12109
  • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
  • 2 Thiết kế bản vẽ thi công bến số 3 thuộc cầu 2 dự án đầu tư xây dựng công ty dịch vụ hàng hải sửa chữa đóng mới tàu biển và công trình dầu khí tại Cam Ranh / Vũ Hoài Nam; Nghd.: Nguyễn Văn Ngọc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 88 tr. ; 30 cm + 20 BV
  • Thông tin xếp giá: PD/BV 15849, PD/TK 15849
  • Chỉ số phân loại DDC: 627
  • 3 Thiết kế tổ chức thi công cầu tàu 2400DWT dự án xây dựng mới và nâng cấp cảng thủy nội địa ICD Transimex Sài Gòn / Vũ Hoài Nam, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Văn Lợi; Nghd.: Đoàn Thế Mạnh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 197tr.; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 17763
  • Chỉ số phân loại DDC: 627
  • 4 Trang bị điện - điện tử cần trục Kondor Cảng Hải Phòng. Đi sâu cải tiến cơ cấu nâng hạ hàng sử dụng PLC - Biến tần - Động cơ / Vũ Hoài Nam; Nghd.: Ths. Trần Thị Phương Thảo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 79 tr. ; 30 cm + 05 BV
  • Thông tin xếp giá: PD/BV 08941, PD/TK 08941
  • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
  • 1
    Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :