Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu cơ chế thủy động bờ biển Cửa Đại và thiết kế giải pháp công trình / Vũ Thùy Duyên, Phạm Hải Yến, Vũ Thị Thanh Thủy; Nghd.: Nguyễn Hoàng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 102tr.; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 17766
  • Chỉ số phân loại DDC: 627
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :