Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 21 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 A Guide to the collision avoidance rules : International regulations for preventing collisions at sea / A.N. Cockcroft, J.N.F. Lameijer . - 7th ed. - Amsterdam : Elsevier, 2011 . - 183p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02444
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 2 A Guide to the collision avoidance rules : International regulations for preventing collisions at sea / A.N. Cockcroft, J.N.F. Lameijer . - 6th ed. - Amsterdam : Elsevier, 2004 . - 245p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00032
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/SACH%20TV%20SO%20HOA/SDHLV%2000032%20-%20A%20guide%20to%20the%20collision1993_2001_Full.pdf
 • 3 Đặc tính của hệ thống tự động nhận dạng trong phòng ngừa đâm va trên biển / Nguyễn Kim Phương . - 2014 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 37, tr.39-42
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 4 Giải quyết rủi ro đâm va trong bảo hiểm thân tàu / Nguyễn Lê Kim Phúc, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thùy Trang; Nghd.: Nguyễn Mạnh Cường . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 70tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17793
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 5 Nghiên cứu các biện pháp nâng cao an toàn hàng hải qua phân tích các vụ đâm va và mắc cạn / Đỗ Bùi Hồng Minh; Nghd.: PGS TS. Lê Đức Toàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 126 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00671
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 6 Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng ngừa tai nạn đâm va khi dẫn tàu trên tuyến luồng cảng Quảng Ninh / Nguyễn Đức Thành; Nghd.: Nguyễn Viết Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 67tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01724
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 7 Nghiên cứu ứng xử của sỹ quan hàng hải Việt Nam trong tình huống cắt hướng có nguy cơ đâm va trên biển trong điều kiện nhìn thấy nhau bằng mắt thường tại phòng mô phỏng hàng hải thuộc Trường Đại học hàng hải Việt Nam / Mai Xuân Hương, Lê Quang Huy, Bùi Quang Khánh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 47 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00436
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 8 Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ sỹ quan trực ca buồng lái trong tình huống cắt hướng có tồn tại nguy cơ đâm va / Mai Xuân Hương, Phạm Quang Thủy, Nguyễn Trung Chính . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 67tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00815
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.8
 • 9 Nghiên cứu xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm môn Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển (Colreg-72) / Mai Trung Hiếu; Nghd.: TS. Lê Đức Toàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 99 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00864
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 10 Những khuyến nghị khi sử dụng ARPA và AIS trong phòng ngừa đâm va trên biển / Nguyễn Kim Phương . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 44, tr.80-84
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 11 Những vụ đâm va trên biển có biện pháp phòng ngừa hay không? / Đoàn Trung . - 2008 // Tạp chí Hàng hải Việt Nam, số 4, tr.45-47
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 12 Phân tích vụ tàu đâm va trong luồng Malacca / Đỗ Bùi Hồng Minh . - 2006 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số 6, tr. 16-17
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.12
 • 13 Phương pháp xác định khoảng cách bắt đầu điều động của tàu thuyền được nhường đường theo điều 17, colreg-72. = Method of determining distance at the beginning maneuvers of stand-on vessel in compliance ưith rule 17, colreg-72 / Nguyễn Kim Phương, TS., Đỗ Công Hoan, Nguyễn Bá Thắng . - 2007 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số 10, Tr.10-15
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 14 Quy tắc phòng ngừa đâm va : Bộ môn Cơ sở hàng hải. Khoa Hàng hải . - Hải Phòng : NXB Hàng Hải, 2016 . - 127tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/11111 0001-HH/11111 0110
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 15 Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển = The international regulations for preventing collisions at sea, 1972/ Bộ giao thông vận tải . - H. : Giao thông vận tải, 2007 . - 160tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00173-Pd/vv 00177, PD/VV 04412-PD/VV 04421, Pm/vv 03719-Pm/vv 03734, QTDVT 0001-QTDVT 0202
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/SACH%20TV%20SO%20HOA/Tieng%20Viet/PDVV%2004412-21%20-%20QUY%20TAC%20PHONG%20NGUA%20DAM%20VA%20TAU%20THUYEN%20TREN%20BIEN.pdf
 • 16 The adoption of collision risk assessment employing fuzzy evaluation method / Dinh Gia Huy, Nguyen Manh Cuong, Nguyen Thai Duong, Dao Quang Dan . - 2018 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 56, tr.12-16
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 17 Trách nhiệm của bảo hiểm P and I đối với rủi ro đâm va / Nguyễn Thế Cường; Nghd.: Phạm Thanh Tân . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 70 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15355
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 18 Trách nhiệm dân sự của chủ tàu trong tai nạn đâm va tàu biển / Trần Thị Ngọc Hương, Khoa Kim Oanh, Phạm Thị Ngọc Bích; Nghd.: Phạm Thanh Tân . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 88tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17789
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 19 Xác định thiệt hại trong tai nạn đâm va tàu biển / Đinh Viết Mạnh; Nghd.: Phạm Thanh Tân . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 63 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16564
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 20 Xây dựng hệ chuyên gia hỗ trợ sỹ quan trực ca buồng lái ra quyết định điều động tàu tránh va trong các tình huống tồn tại nguy cơ đâm va trên biển / Mai Xuân Hương, Nguyễn Kim Phương, Trần Văn Tuyền,.. . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 57, tr.36-39
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 21 Xây dựng hướng dẫn hành động tránh đâm va tàu thuyền theo COLREG 72 / Phạm Văn Thuần . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 29, tr.6-11
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 1
  Tìm thấy 21 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :