Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Feed water systems and treatment / G.T.H. Flanagan . - Oxford : Butter worth Heinemann, 1983 . - 126 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lv 00034
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.1
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Feed%20water%20Systems%20and%20treatment1.pdf
 • 2 Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học cấp thoát nước trong nhà và công trình / Nguyễn Phương Thảo ch.b; Nguyễn Văn Tín, Phạm Duy Đông, Ngô Hoàng Giang . - H.: Xây dựng, 2018 . - 76tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06192, PD/VT 06193, PM/VT 09254-PM/VT 09261
 • Chỉ số phân loại DDC: 696
 • 3 Planning the management operations and maintenance of irrigation and drainage systems: a guide for the preparation of strategies and manual . - Washington : The World Bank, 1998 . - 120 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00551
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/081105/Planning%20the%20management%20operation%20and%20maintence%20of%20irrigation%20and%20drainage%20systems.pdf
 • 4 Sổ tay khảo sát-thiết kế quản lý-vận hành các hệ thống cấp nước nông thôn / Trịnh Xuân Lai . - H. : Xây dựng, 2014 . - 111tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04831, PD/VT 04832, PM/VT 06776-PM/VT 06778
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.1
 • 5 Tối ưu hóa hệ thống cấp thoát nước và các đối tượng kỹ thuật / Dương Thanh Lượng ch.b; Đoàn Thu Hà, Đặng Minh Hải, Nguyễn Thị Thu Trang . - H. : Xây dựng, 2018 . - 165tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06897, PD/VT 06898, PM/VT 09195-PM/VT 09202
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.1
 • 6 Tổng quan về nồi hơi tàu thủy. Đi sâu nghiên cứu, chế tạo hệ thống tự động cấp nước nồi, chế tạo mô hình vật lý / Lê Thanh Hạnh; Nghd.: Ths. Kiều Đình Bình, Ths. Trương Công Mỹ . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2009 . - 118tr. ; 30cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 07465, Pd/Tk 07465
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :