Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học cấp thoát nước trong nhà và công trình / Nguyễn Phương Thảo ch.b; Nguyễn Văn Tín, Phạm Duy Đông, Ngô Hoàng Giang . - H.: Xây dựng, 2018 . - 76tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06192, PD/VT 06193, PM/VT 09254-PM/VT 09261
 • Chỉ số phân loại DDC: 696
 • 2 Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình / Nguyễn Đức Lượng . - H.: Xây dựng, 2018 . - 172tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06202, PD/VT 06203, PM/VT 09219-PM/VT 09221
 • Chỉ số phân loại DDC: 696
 • 3 Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình / Nguyễn Đức Lượng . - H. : Xây dựng, 2018 . - 378tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06059, PD/VV 06060, PM/VV 04808, PM/VV 04809
 • Chỉ số phân loại DDC: 696
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :