Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Enterprise Resource Planning And Supply Chain Management
Tác giả:
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Tiếng Anh
Tác giả phụ:
NVD

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. 2013 ERP n SCM 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ