Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Development of the international trade in term of incoterms 2010 rules
Tác giả:
Annals of Dunarea de Jos University of Galati Fascicle
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Tiếng Anh
Tác giả phụ:
NVD

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. Paliu-popa, L.2012, Development of the international trade in term of incoterms 2010 rules, Annals of Dunarea de Jos University of Galati Fascicle I. Economics and applied Informatics, XVIII-no 12012,pp.99-106 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ