Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
Communicaton of innovations: A cross-cultural
Tác giả:
E.M. Rogers, F.F. Shoemaker
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
Tiếng Anh
Tác giả phụ:
NVD

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. Rogers, E.M.,&Shoemaker, F.F, Communicaton of innovations; A cross-cultural, 1971 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ