Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
PD/VT 00291-92 - Lý thuyết thiết kế tàu thuỷ
Tác giả:
Phạm Tiến Tỉnh chủ biên; Lê Hồng Bang, Hoàng Văn Oanh
Nhà xuất bản:
Giao thông vận tải
Chủ đề:
Tàu thủy
Tác giả phụ:
NVD

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. PDVT 00291-92 - Lý thuyết thiết kế tàu thuỷ 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ