Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
SDH/LT 03414 - Introduction to naval architecture
Tác giả:
Eric C. Tupper
Nhà xuất bản:
Elsevier
Chủ đề:
Tiếng Anh
Tác giả phụ:
NVD

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. SDHLT 03414 - INTRODUCTION TO NAVAL ARCHITECTURE 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ