Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
SDH/LT 03687-88 - Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery
Tác giả:
S.L. Dixon, C.A. Hall
Nhà xuất bản:
Amsterdam
Chủ đề:
Tiếng Anh
Tác giả phụ:
NVD

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. SDHLT 03687-88 - Fluid_Mechanics_and_Thermodynamics_of_Turbomachinery_7E 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ