Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu xây dựng quy trình bảo trì họ động cơ IVECO N40 ENT M trong điều kiện khai thác ở Việt nam
Tác giả: Nguyễn Văn Hoài
Từ khóa/ Chủ đề: Họ động cơ IVECO N40 ENT M
Quy trình bảo trì
Việt nam
Loại tài liệu: LA
Nguồn gốc: Luận văn thạc sĩ Khai thác bảo trì tàu thủy
Ngôn ngữ: Vie
Thể loại: 623.87
Người hướng dẫn: Trương Văn Đạo
Năm bảo vệ: 2015
Số trang: 78 tr.
Nơi bảo vệ: Đại học Hàng hải Việt Nam
Chuyên ngành: Khai thác bảo trì tàu thủy
Người hướng dẫn: Trương Văn Đạo
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 25/04/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.