Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
123456
Communicaton of innovations: A cross-cultural
      Communicaton of innovations: A cross-cultural

Tác giả: E.M. Rogers, F.F. Shoemaker
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 459.03 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Development of the international trade in term of incoterms 2010 rules
      Development of the international trade in term of incoterms 2010 rules

Tác giả: Annals of Dunarea de Jos University of Galati Fascicle
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 259.28 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mc Quail's Mass communication theory: An Introduction
      Mc Quail's Mass communication theory: An Introduction

Tác giả: D. Mc Quail
Nhà xuất bản: Sage Publication
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.93 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Australian trade commission:Annual report 2014 - 2015
      Australian trade commission:Annual report 2014 - 2015

Tác giả:
Nhà xuất bản: Business & professional publishing, Australia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.65 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An overview of international investment: World investment report 2015
      An overview of international investment: World investment report 2015

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.11 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Enterprise Resource Planning And Supply Chain Management
      Enterprise Resource Planning And Supply Chain Management

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.58 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Port Operations, Planning And Logistics
      Port Operations, Planning And Logistics

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.32 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Logistics And Suply Chain Management
      Logistics And Suply Chain Management

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.09 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Essentials of Management Information Systems
      Essentials of Management Information Systems

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.68 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Shipping And Logistics Management
      Shipping And Logistics Management

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.86 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Logistics and Supply Chain Integration
      Logistics and Supply Chain Integration

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.83 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Global Logistics New Directions in Supply Chain Management
      Global Logistics New Directions in Supply Chain Management

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.20 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marketing Logistis
      Marketing Logistis

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.64 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Logistics: An Introduction to Supply Chain Management
      Logistics: An Introduction to Supply Chain Management

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.31 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
City Logistics: Network Modelling n Intelligent Transport Systems
      City Logistics: Network Modelling n Intelligent Transport Systems

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.75 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Electronic Lexicography
      Electronic Lexicography

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.09 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Spreading Patterns
      Spreading Patterns

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.42 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Warehouse and Distribution Science: Release 0.96
      Warehouse and Distribution Science: Release 0.96

Tác giả: John J. Bartholdi
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.76 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Economics Development
      Economics Development

Tác giả: Micheal P. Todaro
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.75 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Shipping and Logistics Management
      Shipping and Logistics Management

Tác giả: Y.H.V. Lun
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.76 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
123456