Danh sách tài liệu

 

Tìm thấy 14 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
SDH/TS 00043 - Tối ưu hóa hệ thống vận tải gạo xuất khẩu của Việt Nam
      SDH/TS 00043 - Tối ưu hóa hệ thống vận tải gạo xuất khẩu của Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Liên
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.18 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Security at sea
      Security at sea

Tác giả: Brigadier B.A.H. Parritt
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.04 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cargo work
      Cargo work

Tác giả: L.G. Taylor
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.12 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bulk carrier practice
      Bulk carrier practice

Tác giả: J. Isberter Fni Mrin
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 38.45 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Shipboard Operations
      Shipboard Operations

Tác giả: H.I. Lavery
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.40 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàn thiện thủ tục giao nhận hàng hóa trong vận tải đa phương thức ở Việt Nam
      Hoàn thiện thủ tục giao nhận hàng hóa trong vận tải đa phương thức ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Hồng Vân
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 532.08 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp phát triển dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển tại công ty BEE LOGISTICS
      Biện pháp phát triển dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển tại công ty BEE LOGISTICS

Tác giả: Nguyễn Hùng Cường
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 527.22 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp phát triển hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty TNHH thương mại và giao nhận Minh Trung
      Biện pháp phát triển hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty TNHH thương mại và giao nhận Minh Trung

Tác giả: Vũ Thị Hậu
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 676.42 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công ước Viên 1980
      Công ước Viên 1980

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 202.11 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích: