TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Lịch tuần Từ ngày Đến ngày Tải về
Lịch công tác tuần 07 năm 2023 13/02/2023 19/02/2023
Lịch công tác tuần 06 năm 2023 06/02/2023 12/02/2023
Lịch công tác tuần 05 năm 2023 30/01/2023 05/02/2023
Lịch công tác tuần 03 + 04 năm 2023 16/01/2023 29/01/2023 PDF icon Tải (215.99 KB)
Lịch công tác tuần 02 năm 2023 09/01/2023 15/01/2023
Lịch công tác tuần 01 năm 2023 02/01/2023 08/01/2023
Lịch công tác tuần 52 năm 2022 26/12/2022 01/01/2023
Lịch công tác tuần 51 năm 2022 19/12/2022 25/12/2022
Lịch công tác tuần 50 năm 2022 12/12/2022 18/12/2022
Lịch công tác tuần 49 năm 2022 05/12/2022 11/12/2022

Pages