TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Lịch tuần Từ ngày Đến ngày Tải về
Lịch công tác tuần 26 năm 2024 24/06/2024 30/06/2024 PDF icon Tải (239.79 KB)
Lịch công tác tuần 25 năm 2024 17/06/2024 23/06/2024 PDF icon Tải (240.55 KB)
Lịch công tác tuần 24 năm 2024 10/06/2024 16/06/2024 PDF icon Tải (233.8 KB)
Lịch công tác tuần 23 năm 2024 03/06/2024 09/06/2024 PDF icon Tải (247.77 KB)
Lịch công tác tuần 22 năm 2024 27/05/2024 02/06/2024 PDF icon Tải (234.16 KB)
Lịch công tác tuần 21 năm 2024 20/05/2024 26/05/2024 PDF icon Tải (248.79 KB)
Lịch công tác tuần 20 năm 2024 13/05/2024 19/05/2024 PDF icon Tải (238.2 KB)
Lịch công tác tuần 19 năm 2024 06/05/2024 12/05/2024 PDF icon Tải (270.44 KB)
Lịch công tác tuần 18 năm 2024 29/04/2024 05/05/2024 PDF icon Tải (214.93 KB)
Lịch công tác tuần 17 năm 2024 22/04/2024 28/04/2024 PDF icon Tải (232.52 KB)

Pages