TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Đảng ủy Trường; Nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, sáng ngày 20/9/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022 cho đội ngũ cán bộ cấp ủy, bí thư chi bộ và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.

Tham dự Hội nghị về phía Thành ủy Hải Phòng có các đồng chí: Đ/c Phạm Đức Thái, Ủy viên UBKT Thành ủy, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Cơ quan UBKT Thành ủy; Đ/c Trần Đình Quân, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Cơ quan UBKT Thành ủy; Đ/c ThS. Nguyễn Vương Long, Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Giảng viên chuyên ngành Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Tô Hiệu.

Về phía Đảng bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam có: PGS.TS. Nguyễn Khắc Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Nguyễn Hồng Vân, Phó Bí thư - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường, các đồng chí là bí thư, phó bí thư các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Trường, bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát tại các chi bộ cơ sở.

PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Khiêm - Bí thư Đảng ủy Trường đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa của đợt bồi dưỡng lần này nhằm giúp cấp ủy, bí thư chi bộ, ủy ban kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát nắm vững nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, kỹ năng, nghiệp vụ của cấp ủy viên cấp ủy cơ sở và bí thư chi bộ theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, UBKT Trung ương và UBKT Thành ủy Hải Phòng đồng thời từng bước nâng cao về mọi mặt chất lượng công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Trường trong sạch, vững mạnh.

Tham dự Hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên được nghe các báo cáo viên trình bày 02 chuyên đề quan trọng trong nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng:

Chuyên đề 1: Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

- Tóm lược khái quát một số điểm mới trong: Quy định 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quy định 22-QĐ/TW; Quy định 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
- Quy trình thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp.
- Quy trình xem xét thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Đồng chí Phạm Đức Thái, Ủy viên  UBKT Thành ủy trình bày

Chuyên đề 2: Kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cấp ủy viên cấp ủy cơ sở và bí thư chi bộ
 - Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
- Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở tại các đơn vị (phòng, ban, khoa, viện,…) thuộc trường đại học.

Đồng chí ThS. Nguyễn Vương Long, Giảng viên chuyên ngành Xây dựng Đảng của Trường Chính trị Tô Hiệu trình bày

Các học viên tham dự bồi dưỡng với tinh thần tập trung, nghiêm túc và đã hoàn thành 02 chuyên đề theo đúng kế hoạch. Trên cơ sở nội dung truyền đạt của các báo cáo viên, các học viên tham dự bồi dưỡng sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng để vận dụng hiệu quả vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở.