TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2023-2024

08h00 ngày 09/10/2023, tại Hội trường A8, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức và người lao động (CB, VC, NLĐ) năm học 2023-2024 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, VC, NLĐ; tổng kết phong trào thi đua năm học 2022-2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023-2024, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của CB, VC, NLĐ.

Về phía đại biểu khách mời tới dự có đồng chí Lê Thị Thanh Thủy - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hải Phòng; các đồng chí đại biểu đại diện Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động.

Về phía Trường Đại học Hàng hải Việt Nam có PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Hội đồng Trường, BCH Đảng bộ, Ban Giám hiệu, Thủ trưởng các đơn vị cùng 276 đại biểu đại diện cho toàn thể CB, VC, NLĐ trong toàn Trường.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

PGS.TS Nguyễn Thanh Sơn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, VC, NLĐ năm học 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024

Mở đầu Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thanh Sơn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường thay Hiệu trưởng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, VC và NLĐ năm học 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Năm học 2022 - 2023 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVI của Đảng bộ Thành phố Hải Phòng. Đồng thời đây cũng là năm học thứ ba tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường khóa XXVII; trải qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị BCH TW lần thứ 8, khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Nhiệm vụ của Ngành GD&ĐT trong chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, Luật Viên chức có hiệu lực thi hành; năm thứ tư Trường tự chủ chi thường xuyên theo QĐ của Bộ GTVT.

Năm học 2022-2023 cũng là năm học gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động; nền kinh tế đất nước đang trên đà phát triển, nhưng vẫn còn nhiều thách thức. Toàn Đảng, toàn dân đang quan tâm nhiều đến nhu cầu cấp bách phải đổi mới toàn diện, triệt để nền giáo dục và đào tạo nước nhà.

Trong bối cảnh đó, toàn thể CB, VC, NLĐ Trường đã đoàn kết, nhất trí, khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo và đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm học 2022-2023.

Báo cáo chỉ ra kết quả công tác như: đào tạo huấn luyện, sinh viên, nghiên cứu khoa học &chuyển giao công nghệ, tổ chức cán bộ và xây dựng đội ngũ, kế hoạch tài chính, thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng, quan hệ quốc tế, xây dựng cở sở vật chất, lao động sản xuất và các công tác khác; kết quả thực hiện chỉ tiêu năm học 2022-2023. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được vẫn còn còn tồn tại một số hạn chế trong năm học 2022-2023. Báo cáo đã đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm khắc phục trong năm học 2023-2024.

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Công Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Trường đã Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2022-2023; phát động thi đua năm học 2023-2024. Toàn thể CB, VC, NLĐ đã đoàn kết, chung vai sát cánh cùng tập thể lãnh đạo Nhà trường hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra; trong đó nổi bật là hoàn thành việc kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Đại học tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam chu kỳ 2 theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học và được Chính phủ trao tặng Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải.

PGS.TS Nguyễn Công Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2022-2023 và phát động thi đua năm học 2023-2024

Thay mặt cho Ban Thanh tra Nhân dân của Trường, TS. Nguyễn Thành Lê - Phó Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Trường báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân Trường năm học 2022-2023, phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024

Trong không khí cởi mở, dân chủ, các đại biểu đã thảo luận tham gia ý kiến vào nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB, VC và NLĐ năm học 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024, đồng thời đề xuất những giải pháp cùng với Nhà trường tháo gỡ khó khăn, tiến hành đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH, hợp tác quốc tế, tăng cường cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc.

Trong phần giải đáp thắc mắc, các đại biểu được nghe PGS.TS Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Nhà trường trả lời một cách thỏa đáng 76 câu hỏi được tập hợp từ Hội nghị CB, VC, NLĐ ở các đơn vị, góp phần làm tăng cường sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng của toàn thể GV, VC, NLĐ Nhà trường, cùng phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác, cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới, tạo đà vững chắc để tiếp tục xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phát triển bền vững về mọi mặt. Xen lẫn những câu trả lời thỏa đáng từ phía lãnh đạo Nhà trường là những tràng pháo tay đồng thuận của các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu trình bày ý kiến trực tiếp tới lãnh đạo Nhà trường.

PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì phần hỏi đáp trực tiếp các ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Ngô Việt Anh - Phó Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch HSV Trường thay mặt Đoàn Thư ký thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị CB, VC và NLĐ năm học 2023 - 2024 với tinh thần đoàn kết, dân chủ và nghiêm túc, Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động cùng sinh viên Nhà trường ra sức thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Nhà trường thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị thông qua một số chỉ tiêu cơ bản và phát động thi đua năm học 2023- 2024