TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội nghị Sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm học 2023-2024

Sáng 28/10, Trường ĐHHHVN đã tổ chức Hội nghị Sinh viên năm học 2023-2024, PGS.TS. Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Nhà trường đã chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị: các Khoa/Viện, Phòng/Ban, Đoàn TN, Hội SV; và khoảng 600 sinh viên là Nhóm trưởng,Bí thư Chi đoàn và đại diện sinh viên của các đơn vị.

Hội nghị sinh viên Trường là hoạt động thường niên nhằm tổng kết năm học 2022-2023, đánh giá các kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm, các tồn tại, và biện pháp khắc phục, qua đó đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đổi mới trong năm học 2023-2024. Đây cũng là kênh thông tin, được ví như “Hội nghị Diên Hồng” của Nhà trường nhằm trực tiếp lắng nghe các ý kiến phản hồi của sinh viên, trao đổi, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị từ sinh viên Nhà trường.

PGS.TS Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị sinh viên năm học 2023 - 2024

PGS.TS Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tổng kết những hoạt động trong năm học 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Năm học 2023-2024

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá những hoạt động trong năm học 2022-2023 và đưa ra định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024. Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Hiệu trưởng Phạm Xuân Dương đã lắng nghe, giải đáp hàng chục ý kiến thắc mắc, ghi nhận rất nhiều góp ý, đề xuất từ phía sinh viên Nhà trường về tất cả các mặt công tác: giảng dạy và học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập, các dịch vụ trong Trường dành cho sinh viên, các hoạt động ngoại khoá, các chương trình học bổng, quan hệ giữa Nhà trường và doanh nghiệp để tạo cơ hội thực tập, thực hành, cơ hội việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp; tinh thần, thái độ phục vụ sinh viên của một số đơn vị, phòng ban chức năng; công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho sinh viên trong trường...

Đặc biệt thầy Hiệu trưởng nhấn mạnh về việc Nhà trường đã triển khai thực hiện cổng thông tin “Một cửa” (https://motcua.vimaru.edu.vn/sinhvien/login) từ ngày 01/10/2023 nhằm thay đổi mô hình cải cách thủ tục hành chính trong việc thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến công tác sinh viên như: cấp thẻ sinh viên, cấp giấy xác nhận là sinh viên, cấp giấy xác nhận quá trình học tập, rèn luyện tại Trường, cấp bảng điểm sinh viên, tiếp nhận đơn xin phúc khảo.

Phần đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên tại Hội nghị đã diễn ra trong không khí hết sức chân thành, cởi mở, thẳng thắn, xây dựng. Xen lẫn những câu trả lời xác đáng từ phía Nhà trường là những tràng pháo tay thể hiện sự hài lòng, thỏa mãn từ phía các em sinh viên.

Toàn cảnh Hội nghị

Sinh viên đặt câu hỏi trực tiếp tại Hội trường và phần giải đáp của Lãnh đạo Trường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan

Kết thúc Hội nghị, thầy Hiệu trưởng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của toàn thể thầy và trò của Nhà trường trong năm học 2022-2023 đồng thời giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong toàn Trường phải đặt công tác sinh viên là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của Năm học nhằm khẳng định quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường là phải thực sự coi sinh viên là trung tâm của quá trình đào tạo. Cần tăng cường công tác chỉ đạo đến tất cả cán bộ, giảng viên và người lao động trong toàn Trường, nâng cao trách nhiệm công vụ, nắm bắt thường xuyên, kịp thời tình hình tư tưởng, những ý kiến đề xuất, phản hồi của sinh viên đến mọi hoạt động của Nhà trường nhằm làm tốt công tác tham mưu trên tất cả lĩnh vực liên quan đến sinh viên.