TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội nghị tập huấn công tác quốc phòng, quân sự lực lượng tự vệ năm 2022

Trong 02 ngày 18,19/08/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quốc phòng, quân sự lực lượng tự vệ năm 2022 cho các Ban Chỉ huy quân sự các trường, cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ năm 2022 do Thiếu tướng, Tiến sĩ Phạm Đức Tú - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng & An ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Hội nghị nhằm mục đích nâng cao năng lực chỉ huy, quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ Ban Chỉ huy quân sự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đến dự với Hội nghị tập huấn có PGS.TS Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; các đồng chí báo cáo viên cùng hơn 100 cán bộ Ban Chỉ huy quân sự các trường, cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Phát biểu chỉ đạo tập huấn, Thiếu tướng, Tiến sĩ Phạm Đức Tú - Vụ trưởng Vụ GDQPAN, Bộ GDĐT đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu đạt được của tập huấn và cho rằng đây là những nội dung quan trọng nhằm giúp các cán bộ đang phụ trách công tác dân quân, tự vệ có thêm các kiến thức bổ trợ cần thiết về chính trị, kĩ thuật, chiến thuật, phương án huấn luyện, chỉ huy, tham mưu tác chiến cấp cơ sở, nâng cao khả năng tác chiến, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân, tự vệ khi có tình huống xảy ra cả ở cơ quan và địa phương…


Thiếu tướng, Tiến sĩ Phạm Đức Tú - Vụ trưởng Vụ Quốc phòng An ninh, Bộ GD & ĐT phát biểu khai mạc Hội nghị

PGS.TS Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Thông qua thuyết trình và các nội dung tập huấn, các cán bộ đã được học tập, tiếp thu các nội dung về chính trị gồm: Công tác Đảng, công tác chính trị trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ; Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình hình phức tạp ở địa phương; Một số vấn đề mới về tình hình quốc phòng, an ninh thế giới, khu vực, trong nước và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta; Chức trách nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ; Tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động của dân quân tự vệ ở cơ sở. Đối với huấn luyện quân sự gồm các nội dung về điều lệnh đội ngũ tiểu đội, trung đội: Tổ chức, phương pháp huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật dân quân tự vệ; các hoạt động quan sát, phát hiện, công tác thu thập thông tin, báo cáo sát với tình hình thực tiễn đang diễn ra.

Nội dung tập huấn công tác quốc phòng, quân sự lực lượng tự vệ năm 2022 gồm 3 chuyên đề sau:
Chuyên đề 1: “Tình hình thế giới, khu vực, trong nước và các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh Việt Nam hiện nay.” do báo cáo viên Đại tá Nguyên Trung Hướng - Cục 70, Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng đảm nhận
- Thăm quan tàu huấn luyện Hannara (VMU Việt - Hàn)

Đại tá Nguyễn Trung Hướng - Cục 70, Tổng cục 2, Bộ quốc phòng giới thiệu chuyên đề

Chuyên đề 2:Nội dung, phương pháp tham mưu của Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về công tác quốc phòng, quân sự” do Đại tá, Hoàng Văn Đô - Báo cáo viên Cục dân quân tự vệ, Bộ Quốc phòng.
Chuyên đề 3: Hướng dẫn xây dựng văn kiện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc Bộ vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Đại tá Nguyễn Văn Ân - Phó trưởng phòng Huấn luyện chiến dịch. Cục tác chiến Bộ quốc phòng báo cáo chuyên đề

Với các nội dung được thực hiện, Tập huấn đã làm tốt nhiệm vụ đặt ra, quán triệt những vấn đề cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh. Đồng thời, cập nhật những nội dung mới có liên quan, góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, quản lý huấn luyện, diễn tập và hoạt động của dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.