TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023

Sáng ngày 22/09/2022, Công đoàn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức: “Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.”

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đào Thị Huyền - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban LĐLĐ thành phố Hải Phòng; PGS.TS. Nguyễn Khắc Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS. Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Công Vịnh - Chủ tịch Công đoàn Trường, BCH Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng Tổ Công đoàn trực thuộc Công đoàn Trường.

Hội nghị được nghe PGS.TS. Nguyễn Công Vịnh - Chủ tịch Công đoàn Trường trình bày báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022- 2023 đồng thời chủ trì phần thảo luận của Hội nghị. Năm học 2021-2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025; là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn thành phố, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; năm thứ hai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới”; năm thứ hai Trường thực hiện tự chủ chi thường xuyên theo Quyết định của Bộ GTVT đã có những tác động nhất định đến hoạt động của Công đoàn Trường. Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tác động đến nền kinh tế của đất nước cũng ảnh hưởng đến việc triển khai hoạt động của các cấp công đoàn.

Đồng chí PGS.TS Nguyễn Công Vịnh - Chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022- 2023.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường và Công đoàn cấp trên, trực tiếp là Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình kế hoạch đề ra trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, linh hoạt,  phù hợp với tình hình thực tiễn; Cán bộ, viên chức, người lao động (CB, VC, NLĐ) Nhà trường đã đoàn kết, nhất trí, khắc phục mọi khó khăn, luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua hướng tới mục tiêu đổi nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Để ghi nhận những thành quả này, tại Hội nghị, 33 Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 12 Công đoàn trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; 104 đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 445 đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; 28 tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022 được Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Giao thông vận tải, LĐLĐ thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen biểu dương.

Đồng chí Đào Thị Huyền – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố và PGS.TS. Nguyễn Khắc Khiêm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Lao động giỏi và Văn hóa-Thể thao năm học 2021-2022.

Các cá nhân được tặng Bằng khen của Công đoàn GTVT và Công đoàn GDVN đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm học 2021-2022.

Các cá nhân được tặng Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm học 2021-2022.

Các Tập thể được tặng Giấy khen của Công đoàn Trường đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2021-2022.

 Đồng chí Nguyễn Công Vịnh - Chủ tịch Công đoàn Trường trao giải cho các Tập thể đạt giải giải chạy VMU Go-Ahead 2022.

Đồng chí Nguyễn Công Vịnh - Chủ tịch Công đoàn Trường trao giải cho các Cá nhân đạt giải giải chạy VMU Go-Ahead 2022.

Tiến sĩ Trương Thị Như - Ủy viên BCH Công đoàn Khoa, Giảng viên Khoa Lý luận chính trị tham luận về nội dung “Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới tại Khoa Lý luận chính trị”.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tuân – Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, Giám đốc Trung tâm CITAD chia sẻ về nội dung Định hướng hoạt động chuyển đổi số của Công đoàn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam”.

Phát biểu với Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Khắc Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đánh giá rất cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong năm học qua, đã đồng hành cùng với lãnh đạo Trường trong công cuộc đổi mới giáo dục, đào tạo cũng như góp phần cùng Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm học 2021-2022, hy vọng trong năm học 2022-2023 Công đoàn Trường và các cấp Công đoàn tiếp tục phát huy các thành tích đạt được, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong năm học 2021-2022.


PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu tại Hội nghị

Phát huy thành tích đã đạt được trong năm học 2021-2022, Công đoàn các cấp tập trung “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”, bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp với lãnh đạo chuyên môn động viên CB, VC, NLĐ nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch, chương trình công tác năm học 2022-2023.