TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội nghị tuyên truyền sinh viên Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Luật an ninh mạng trong tình hình mới

Sáng 28/5/2022, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam triển khai Hội nghị tuyên truyền với chủ đề “Sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Luật an ninh mạng trong tình hình mới” với mục đích nâng cao vai trò, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị trong Nhà trường trong việc tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Luật An ninh mạng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong phong trào để đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nền nếp, kỷ cương Nhà trường.

Dự hội nghị có lãnh đạo đại diện phòng An ninh kinh tế, Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố, PGS. TS Nguyễn Minh Đức – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, các thầy cô đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên; các thầy cô là lãnh đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, các Khoa, Viện có sinh viên, Ban bảo vệ và hơn 500 bạn sinh viên Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam.

PGS. TS Nguyễn Minh Đức – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc hội nghị

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Trong lịch sử phát triển của cách mạng nước ta, việc lấy dân làm gốc và dựa vào sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân để thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng là cốt yếu. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những phong trào cách mạng của Đảng, là nội dung quan trọng của “Biện pháp vận động quần chúng” – Biện pháp cơ bản của lực lượng Công an nhân dân.

Tại hội nghị, cán bộ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ Quốc (Công an thành phố) thông tin tới các bạn sinh viên về sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của đất nước qua các giai đoạn lịch sử và các biện pháp vận động nhân dân tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

Đồng chí Thượng Tá Nguyễn Xuân Chỉnh – Phó Trưởng Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV05) – Công an thành phố sẽ lên trình bày chuyên đề: "Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc trong tình hình mới".

Thế giới bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng đã mang lại những lợi ích to lớn trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, làm thay đổi diện mạo mới của nhiều quốc gia, đem lại những thành tựu vượt bậc cho nhân loại. Tuy nhiên, với tính toàn cầu và khả năng kết nối vô hạn của không gian mạng cũng đặt ra nhiều thách thức rất lớn đối với an ninh của các quốc gia trên thế giới. Vấn đề phát triển và làm chủ không gian mạng đã trở thành một trong những nhiệm vụ cấp bách được nhiều quốc gia đặc biệt quan tâm. Chính vì vậy, bảo đảm an ninh mạng đang là ưu tiên hàng đầu được thể hiện rõ trong các quan điểm, chiến lược và hành động cụ thể của các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Đồng chí Trung Tá Nguyễn Đăng Trung – Phó Trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) – Công an thành phố sẽ lên trình bày chuyên đề: "Luật an ninh mạng trong tình hình mới".

Qua hội nghị tuyên truyền, các báo cáo viên mong muốn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại trường học, nơi cư trú của các em sinh viên. Nhất là với số lượng lớn sinh viên sử dụng mạng internet, các em cần biết cách tận dụng, sử dụng mạng xã hội một cách đúng đắn, hiệu quả, biến mạng xã hội thành một phương tiện, một kênh hữu ích để mở mang kiến thức, đồng thời nâng cao cảnh giác trước những luận điệu sai trái, chống phá trên không gian mạng, phòng ngừa các hành vi vi phạm để cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa mạng xã hội lành mạnh.