TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội thảo Khoa học “Giải pháp thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu”

Sáng 9/5, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phối hợp cùng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng tổ chức Hội thảo Khoa học “Giải pháp thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu”. PGS.TS Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và TS. Bùi Thanh Tùng - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng đồng chủ trì Hội thảo.

Các đại biểu dự Hội thảo

Tham dự Hội thảo có Ông Dương Ngọc Tuấn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đại diện lãnh đạo các Sở, Ngành, các đơn vị liên quan và các nhà khoa học, các giảng viên, sinh viên quan tâm.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Hiện tại, nền kinh tế Việt Nam vẫn đang là điểm đến thu hút các doanh nghiệp nước ngoài, vì có các chỉ số vĩ mô tích cực, lực lượng lao động cạnh tranh với năng suất dần tăng cao hơn, có được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ và các hiệp định thương mại tự do. Điều đó mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, do tỷ lệ nội địa hóa thấp, trung bình chỉ khoảng 33% nên mức độ tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Việt Nam còn thấp. Đặc biệt, hiện có rất ít các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị Định số 80/NĐ-CP qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong Nghị định trên đã có rất nhiều qui định tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị định này chưa mang lại được các kết quả mong muốn.

Trong kế hoạch số 95/KH-UBND do UBND thành phố Hải Phòng ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2022 cũng đã đưa ra các biện pháp triển khai đồng bộ hiệu quả Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nghị định số 80/NĐ-CP để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025 để phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa Hải Phòng, nhưng cho đến này việc tham gia vào chuỗi  cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hải Phòng còn gặp nhiều khó khăn và thách thức.

 Với mục đích tìm ra định hướng nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Hội thảo đã thu hút được 29 bài báo và các báo cáo tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các Tổ chức, các Đơn vị, các Viện nghiên cứu, các trường Đại học, các Sở, Ban, Ngành. Số lượng đại biểu tham dự trực tuyến và trực tiếp khoảng hơn 100 đại biểu. Các bài báo và các báo cáo tham luận được đăng trên Kỷ yếu của Hội thảo có chỉ số ISBN.

Hội thảo tập trung làm rõ các vấn đề như:
- Thực trạng các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hải Phòng.
- Thực trạng khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hải Phòng.
- Kinh nghiệm tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa phương khác.
- Đánh giá của các doanh nghiệp đầu chuỗi về tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hải Phòng.
- Thực trạng các chính sách hỗ trợ của các cơ quan chức năng để tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hải Phòng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu toàn cầu.
- Phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hải Phòng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
- Cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hải Phòng.
- Vai trò của các hiệp hội trong việc hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hải Phòng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
- Thực trạng liên kết ngang và liên kết dọc của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hải Phòng trong việc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Những giải pháp đưa ra ở Hội thảo sẽ góp phần làm căn cứ tư vấn cho các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà quản lý để tăng cường khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hải Phòng.

TS. Đỗ Thị Bích Ngọc - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trình bày tham luận: “Tổng quan về daonh nghiệp nhỏ và vừa tại Hải Phòng”.

ThS. Đỗ Thanh Tùng - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trình bày tham luận: “Phát triển nguồn vật tư chủ động nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất ô tô tại Hải Phòng”.

TS. Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Logistics tiểu vùng sông Mêkong - Nhật Bản tại Việt Nam, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam với tham luận: “Phân tích mối quan hệ giữa năng lực gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp địa phương và khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Trường hợp của FDI từ Hàn Quốc vào Hải Phòng

Hội thảo đã nghe các báo cáo tham luận, trao đổi, chia sẻ của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý của Trung ương và Thành phố một số nội dung liên quan đến: Thực trạng các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hải Phòng; khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hải Phòng; kinh nghiệm tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa phương khác; đánh giá, kiến nghị về các chính sách hỗ trợ của các cơ quan chức năng; phân tích mối quan hệ giữa năng lực gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp địa phương và khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; định hướng tài trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành Logistics…

PGS.TS Nguyễn Minh Đức - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cùng TS. Bùi Thanh Tùng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng chủ trì Hội thảo

Các đại biểu tham gia đặt câu hỏi tại Hội thảo

TS. Bùi Thanh Tùng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng kết luận và bế mạc Hội thảo

Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp với đa dạng góp ý từ các đơn vị liên quan, qua đó góp phần cung cấp các thông tin, định hướng chính sách, chiến lược góp phần giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Thông qua Hội thảo thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Hải Phòng. Từ đó, tạo tính lan tỏa mạnh mẽ, giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố có thể tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI và chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia.