TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam gửi Thư ngỏ nhân ngày Hàng hải Thế giới năm 2022