TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Đảng ủy Trường và nhằm đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, sáng 14/5/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022 cho 322 quần chúng ưu tú. Đến dự Lễ khai giảng có: đồng chí Nguyễn Hồng Vân, Phó Bí thư - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Trường; đồng chí Quách Thị Hà - Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Trưởng Khoa Lý luận chính trị; đồng chí Nguyễn Vương Thịnh - Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng ủy Trường cùng các đồng chí giảng viên tham gia giảng dạy Lớp học và sự có mặt đông đủ của 322 học viên là quần chúng ưu tú.

PGS.TS Nguyễn Hồng Vân - Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu Khai mạc Lễ Khai giảng

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, đồng chí Nguyễn Hồng Vân - Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường, Trưởng ban Chỉ đạo đã khai mạc Lớp học và chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các đồng chí giảng viên, học viên hoàn thành tốt nội dung giảng dạy, học tập các chuyên đề theo quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

Đồng chí Nguyễn Vương Thịnh - Chánh văn phòng Đảng ủy Trường công bố Quyết định mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về đảng, Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo lớp Bồi dưỡng nhận thức về đảng, Quyết định chỉ định giảng viên giảng dạy Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và Quyết định chỉ định Ban cán sự Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022 


Đồng chí Lê Bích Phương Anh - Chuyên viên Trung tâm Đào tạo Logistics Tiểu vùng Mekong - Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu ý kiến

Thay mặt 322 học viên được tham gia Lớp học lần này, quần chúng Lê Bích Phương Anh - Chuyên viên Trung tâm Đào tạo Logistics Tiểu vùng Mekong - Nhật Bản tại Việt Nam (thuộc Đảng bộ Khoa Kinh tế) phát biểu ý kiến thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Lớp học sẽ diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 14 đến ngày 15/5/2022, (sáng từ 08h00-11h00, chiều từ 14h00-17h00). Giảng viên được phân công tham gia giảng dạy Lớp học đều là các giảng viên có kinh nghiệm của Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Các học viên tham gia Lớp học sẽ được giảng viên hướng dẫn nghiên cứu 05 chuyên đề theo tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Sau khi kết thúc 02 ngày học tập, các học viên sẽ tự nghiên cứu, viết bài thu hoạch. Ban Chỉ đạo Lớp học đánh giá kết quả học tập, việc chấp hành tốt nội quy trên lớp và kết quả bài thu hoạch cá nhân để xếp loại và cấp phát Chứng chỉ học Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo quy định.